کابین دوش شیشه ای چیست؟

کابین دوش شیشه ای نسلی جدید از کابین دوش های حمام هستند که می توانند فضای مناسب و راحتی را در حمام ایحاد می نمایند.

کابین دوش شیشه ای و مزایای آن

کابین دوش های شیشه ای بدون فریم علاوه بر زیبایی که در حمام ایجاد می کنند مزایای مهم دیگری نیز دارند که مهترین مزایای کابین دوش شیشه ای می توان موارد زیر را عنوان کرد :

کابین دوش شیشه ای از ریختن آب به سایر فضای های حمام جلوگیری می کند و با نصب کابین دوش شیشه ای سایر مکان های حمام خیس نمی شود.

کابین دوش شیشه ای بدون فریم فضایی بسیار کم و از حمام را اشغال می کند.

کابین دوش شیشه ای به دلیل سبک بودن راخت باز و بسته می شود.

کابین دوش شیشه ای از خفه شدن فضا و کوچک نمایش داده شدن فضای دوش حمام جلوگیری می کند.

کابین دوش شیشه ای از اصطلاک حمام ، نم پس دادن کف حمام بسیار سازنده و موثر است.

کابین دوش شیشه ای به دلیل ضد نشکن بود هیچگوه خطری برای کودکان و بازی کردن آن در حمام ندارد.

کابین دوش شیشه ای دکوراسیون و نمای حمام را خراب نمی کند.

کابین دوش شیشه ای بدوم فریم بر زیبایی حمام می افزاید.

انواع کابین دوش شیشه ای

  •  کابین دوش شیشه ای بدون فریم
  • کابین دوش شیشه ای با فریم

کابین دوش شیشه ای بدون فریم:

کابین دوش شیشه ای بدون فریم قطعا زیبایی دو چندانی دارد و حس لوکس بودن فراوانی در حمام ایجاد کرده و با استفاده از ابزار و یراق آلات خارجی آن نگهدانده خوبی برای شییه کابین دوش ایجاد می گردد تا از لرزش آن جلوگیری بعمل آید.

کابین دوش شیشه ای با فریم:

کابین دوش شیشه ای با فریم استحکام بیشتری دارد و از زیبایی آن بسیار کاسته می شود . پیشنهاد ما به شما کابین دوش شیشه ای بدون فریم می باشد که بسیار لوکس و شیک است.

بودن کابین دوش در حمام فضایی را از حمام نمیگیرد، بلکه امکان جدا کردن فضای دوش و حمام و سایر فضاهای داخلی حمام کابین دوش می تواند ایجاد کند.

این مقاله برگرفته از سایت لاریسکو می باشد